Dylan

Dylan (12) is gek op de kleur rood. Al blijkt hij best een groene jongen als we met hem praten. Hij naam samen met zijn klasgenoten deel aan de klimaatmars op het Ladeuzeplein en zag hoe de nieuwe burgemeester hen een hart onder de riem kwam steken.
Op veel speelterreinen ligt afval; blikjes en zakjes. Misschien kunnen we dit oplossen door overal extra vuilbakken te plaatsen. Hoe minder ver de mensen moeten lopen voor een vuilbak, hoe minder snel ze hun afval op de grond zullen gooien!
- Dylan