Mening
Maatschappij

Alle kleuren van de regenboog

9 januari 2019
Door:  Kabaal
Regenbogen spreken tot onze verbeelding. Je weet nooit zeker wanneer ze verschijnen, ze zijn mooi om naar te kijken en ze hebben een grote betekenis voor o.a. de holebigemeenschap. Julie, Eline, Lizaan, Jasper en Maura interviewden Kevin van &of.

Jasper: Waarvoor staat de regenboog eigenlijk bij jullie?

Kevin: De regenboogkleuren staan voor de holebigemeenschap voor iedereen die leeft want wij vinden dat iedereen erbij moet horen. Zo heeft elke kleur een eigen betekenis. Rood is voor het leven, oranje voor geneeskracht, geel voor zonlicht, groen voor natuur, turkoois voor magie, blauw voor sereenheid, violet voor karakter en roze voor seks.

Jasper: Wat betekent dat ‘holebi’?

Kevin: Holebi is een combinatie van de woorden homoseksueel, lesbisch en biseksueel. Tezamen vormt dit de groep mensen die zich niet hetero voelt. Tegenwoordig moeten we daar ook nog een andere groep aan toevoegen: de transpersonen. Dat zijn mensen waarbij de dokters bij de geboorte bijvoorbeeld mannelijke geslachtsdelen vaststellen maar die zich dan later geen man maar vrouw voelen. Hoe je je voelt, noemen we ook wel ‘gender*’.

Maura: Wat als iemand zich man voelt maar er als vrouw uitziet? Gaat die persoon zich dan vaak laten veranderen?

Kevin: Dat is een heel moeilijk onderwerp want dat verschilt voor elke transpersoon, niet iedereen wilt van geslacht veranderen. Het is een heel grote beslissing om te veranderen van geslacht en het kan heel wat psychologische veranderingen meebrengen. Er komt dus heel wat bij kijken. Zo kan je een hormonenbehandeling starten, kan je een geslachtsoperatie ondergaan en daarnaast krijg je natuurlijk ook heel wat psychologische ondersteuning. Het kan dus jaren duren voor dat zo’n transitie volledig rond is.


Maura: Is het moeilijk om holebi of transgender te zijn?

Kevin: Ik denk dat transgenders een goed voorbeeld zijn van hoe het er naar mijn gevoel in de maatschappij aan toe zou moeten gaan. Het betekent niet dat omdat je een man bent, je je mannelijk moet gedragen. Of omgekeerd als vrouw, je je per se vrouwelijk moet gedragen. Maar het is wel moeilijk want iedereen rondom ons heeft verwachtingen en als je daar niet aan voldoet, kan het moeilijk zijn.

Jasper: Zijn er ook mensen die zich geen van beide genders voelen?

Kevin: Ja, die zijn er zeker. Dat wordt o.a. ook wel eens ‘non-binair*’ genoemd, een beetje een moeilijke term. Daar groeien we trouwens hoe langer hoe meer naartoe voor iedereen. Niet per se op vlak van hoe we ons voelen maar wel dat je bijvoorbeeld in een kledingwinkel kan binnenstappen en geen duidelijke mannen- of vrouwenafdeling hebt.

Ik denk dat transgenders een goed voorbeeld zijn van hoe het er naar mijn gevoel in de maatschappij aan toe zou moeten gaan.
- Kevin van &of

Jasper: Kan een regenboog volgens jou ook voor iets slechts staan?

Kevin: Ik denk dat je een regenboog als een metafoor kan bekijken voor iets nieuws. Voor sommige mensen is ‘nieuw’ gelijk aan ‘slecht’. Een regenboog verschijnt plots door de regen en zon die samen iets nieuws vormen. Zo kan het ook zijn dat sommige mensen of groepen plots samen iets nieuws vormen. Nieuwe dingen kunnen soms voor conflicten zorgen maar ik geloof heel hard dat we met elkaar in gesprek moeten gaan en alle mensen een plaats kunnen geven. Of ze nu holebi, transgender of hetero zijn.

Maura: Was het moeilijk voor jou om ‘uit de kast te komen’?

Kevin: Voor mij was het vrij gemakkelijk om ervoor uit te komen dat ik homo ben, ik vertelde het al aan mijn klasgenoten in het 3de middelbaar. Naar mijn ouders toe heeft het iets langer geduurd. Ik was pas 19 als ik het hen vertelde. Dat komt omdat zij nogal bezorgd zijn en bang waren voor hoe de buitenwereld mij zou behandelen. Mijn broers en zussen hebben allemaal hun eigen manier van ermee om te gaan maar zij respecteren mij en dat is het belangrijkste.

Moeilijke woorden

  • Symboliek: een object, symbool, ding, … dat een betekenis heeft voor mensen. Het kan zowel een positief als negatief gevoel oproepen.
  • Holebi: een combinatie van de woorden homoseksueel, lesbisch en biseksueel. Het is een overkoepelend woord dat gebruikt wordt als er over deze drie soorten geaardheid wordt gepraat.
  • Non-binair: iemand die zich niet gewoon man of vrouw voelt maar bijvoorbeeld geen van beide of net allebei tegelijk.
  • Gender: de rollen en verwachtingen die onze samenleving heeft bij mannen of vrouwen. Dit hangt niet per se samen met het biologische geslacht. Je kan je man of vrouw voelen, ongeacht welke geslachtsdelen je hebt.