Maatschappij
Milieu

Dagboek van een boswachter

18 september 2019
Door:  Kabaal
Sagun, Nina, Mona en Nore zochten inspiratie voor hun ‘groene theaterstuk’ tijdens het Jonna theaterkamp. Waarom schakelen we niet even een echte expert in? Zo gezegd, zo gedaan: daar kwam boswachter Stefaan al aan!

Sagun: hallo meneer de boswachter, mogen wij een interview met jou afnemen om meer te weten te komen over het bos en het beroep van boswachter? 

Meneer de boswachter: ja natuurlijk, noem me maar Stefaan!

Sagun: Wat is dat juist, een boswachter?  

Stefaan: Een boswachter is iemand die verantwoordelijk is voor het onderhoud van bossen én parken. Ik moet bijvoorbeeld zorgen dat de bossen veilig zijn om in te wandelen en kijken of er geen zieke bomen zijn. Als dat wel het geval is, moeten er soms bomen omgehakt worden. Dan zorg ik ervoor dat deze bomen een soort zegel krijgen zodat ze de juiste bomen omhakken. Als boswachter ben ik ook verantwoordelijk voor de parken in en rond Leuven. Ik moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de vijvers hoog genoeg staan zodat de bevers er hun dam kunnen maken en hun kleintjes veilig kunnen grootbrengen.

Sagun: Zie je dan veel dieren als boswachter?

Stefaan: Ja, ik kom vooral veel vogels tegen in het bos maar onlangs zag ik ook een reegeit, dat is een vrouwtjes ree. Ze was op pad samen met haar jong, dat was echt mooi om te zien. Het meest speciale dier dat ik al tegenkwam was een edelhert. Maar eigenlijk zijn alle dieren mooi om te zien en ze zijn allemaal nodig om het ecosysteem van het bos in orde te houden.

Nina: Het ecosysteem? Heeft een boswachter iets te maken met ecologie?

Stefaan: Jazeker! Alle planten en dieren samen en hoe zij elkaar nodig hebben, noemen we het ecosysteem. In het bos zijn er natuurlijk veel planten en dieren en ik moet er als boswachter over waken dat zij allemaal zo gezond mogelijk blijven. Dat is tegenwoordig heel moeilijk want het klimaat is aan het veranderen waardoor het bos het moeilijk heeft.

We moeten bomen planten, planten en nog eens planten!
- Stefaan

Nina: Dus het gaat niet zo goed met het bos?

Stefaan: Nee, er zijn veel bomen die in de problemen komen door het klimaat en de vervuiling en als de bomen het moeilijk krijgen, wordt het ook lastig voor de dieren én voor de mensen. Gezonde bossen zijn nochtans super belangrijk! Het bos kan veel water vasthouden en zorgen voor een natuurlijke afkoeling als het warm is. Daarnaast kunnen alleen bomen CO² uit de lucht halen en zuiveren. We moeten dus bomen blijven aanplanten!

Mona: Waarom ben je graag boswachter?

Stefaan: Ik vind het heel fijn om zo veel in de natuur te mogen zijn en draag graag mijn steentje bij aan een beter milieu. Mijn werk is belangrijk op lange termijn. Ik doe heel hard mijn best om ervoor te zorgen dat jullie later mooie bossen zullen hebben want zonder bos is er geen leven mogelijk!

Eigenlijk is iedereen een beetje boswachter
- Stefaan

Wist je dat...

...een boswachter eigenlijk hetzelfde is als een officier bij de gerechtelijke politie?

...een bever boswachter Stefaan al eens 70 000 euro bespaard heeft door het riet weg te knagen in de vijver?

...1 grote boom de CO² kan zuiveren die de auto’s van onze KabaaLreporters produceren bij het vervoer van en naar school?

Hanne Styfhals

Jeugd- en Kinderwerker