Maatschappij
Milieu

Oost west, groen best!

19 december 2018
Door:  Kabaal
Foto's:  Kabaal
De kinderredactie ging op onderzoek naar groene energie

Thuis drukken we gewoon het knopje in om het licht te doen branden. Maar van waar halen we die elektriciteit? Is er zoiets als groene of ‘goede’ energie? En hoeveel kost die dan? Relinde Baeten van Ecopower hielp KabaaLmakers Riham, Laïba, Ruben, Tenne en Chutikan de bomen door het bos te zien in deze ingewikkelde elektriciteitszoektocht! 

Laïba: Wat is Ecopower en wat doe jij daar?

Relinde: Ik werk bij Ecopower en wij willen ervoor zorgen dat mensen elektriciteit kunnen gebruiken die niet vervuilend is. Dit doen we door grote windturbines en zonnepanelen te plaatsen en door waterkracht te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Ik zorg ervoor dat mensen op de hoogte zijn van wat we doen via onze website en krantje, de communicatie dus. Mijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van groene energie en wat de mogelijkheden zijn.

Ruben: Wat is groene energie eigenlijk en waar komt het vandaan?

Relinde: Groene energie wordt gemaakt van windkracht, waterkracht, van de zon of van biomassa en het is niet vervuilend. Er zijn echter veel vervuilende vormen van elektriciteit. Die worden gemaakt door gas of steenkool te verbranden of via nucleaire energie. Gasverbranding zorgt voor fijn stof in de lucht en is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. Hierdoor smelten de ijskappen, worden we sneller ziek, … Ook steenkool verbranden zorgt voor opwarming van de aarde en is helemaal niet goed. Nucleaire energie is erg vervuilend omdat het afval dat daar uitkomt nog zeker duizenden jaren giftig blijft!

Tenne: Wat zijn turbines eigenlijk?

Relinde: Een waterturbine is een groot wiel dat op dezelfde manier werkt als een gewoon bad bij ons thuis. Als je de stop uittrekt, loopt het water weg via de afvoer. Het water draait dan rondjes in het gat. Een waterturbine werkt volgens hetzelfde principe: het water valt in de turbine waardoor deze begint te draaien. Bovenop de turbine staat een stok die meedraait en die de energie overbrengt naar een generator, een soort motor die elektriciteit maakt. Bij een windturbine drijft de wind de molen aan.

Laibah: Hoe komt het eigenlijk dat mensen dat vaak niet weten?

Relinde: Weinig mensen zijn daar thuis mee bezig. Velen denken: zolang er maar elektriciteit uit het stopcontact komt! Elektriciteit komt je huis binnen via een leverancier. Er zijn verschillende leveranciers die elektriciteit kunnen leveren en je kan dus zelf kiezen welke leverancier je wilt. Ofwel kies je voor groene energieleveranciers ofwel voor leveranciers die elektriciteit leveren die gemaakt is met steenkool en gas (de vervuilende vormen). De meeste mensen blijven bij hun leverancier en informeren zich niet naar andere mogelijkheden. Wij proberen mensen zo veel mogelijk bewust te maken dat ze ook voor groene energie kunnen kiezen.

Tenne: Hoeveel kost groene energie? En is dat duurder dan gewone energie?

Relinde: Vaak denken mensen dat groene energie duurder is. Maar wat ze niet meerekenen, zijn al de verborgen kosten op lange termijn. Vervuilende energie zoals die uit kerncentrales of uit gasverbranding zorgt voor heel veel afval. We dumpen dat allemaal in de zee of in de grond omdat dat lang giftig blijft en we niet weten wat we ermee moeten doen. Dit is enorm vervuilend voor het milieu en daar moeten we ooit voor betalen. Ook bij verbranding is er vervuiling door fijn stof: kleine deeltjes in de lucht waar we ziek van worden. Dit kost ons dan weer geld voor de dokter, is duur voor de overheid en de ziekteverzekering. Dit zijn allemaal verborgen kosten en als je ze allemaal meerekent, is groene energie eigenlijk goedkoper. Maar omdat deze kosten niet meteen doorgerekend worden, denken mensen daar niet aan.

Riham: Stopt de energie ooit?

Relinde: De wind blijft waaien, de zon gaat nog miljarden jaren schijnen en de rivieren blijven stromen. Maar gas onder de grond gaat ooit op zijn, net als steenkool en kernenergie. 


Wist je dat windkracht al heel lang gebruikt wordt? Denk maar aan een zeilboot! De wind blaast in de zeilen en zo gaat de boot vooruit zonder motor!
- Relinde

Laura Raymaekers

Jeugd- en kinderwerker