Privacyvoorwaarden KabaaL

Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven respecteert jouw privacy. Daarom behandelen we persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of ‘GDPR’).

Hoe komen mijn persoonsgegevens bij de vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven terecht?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je iemand kan identificeren. Er zijn 2 soorten:

 • Algemene gegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres, IP-adres, rijksregisternummer ...
 • Gevoelige gegevens: info over seksuele geaardheid, etnische herkomst, religie, politieke overtuiging ... Deze gegevens vragen extra beveiliging.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de vzw, is het mogelijk dat we persoonsgegevens van jou nodig hebben. Die geef je ons bv. via een inschrijvingsformulier op onze website, social media of telefonisch. De meeste informatie op onze website is echter beschikbaar zonder dat we jouw persoonlijke gegevens nodig hebben.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze kregen.

 • Heb je ons je naam en adres gegeven om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de vzw jouw gegevens alleen om jou die brochure te bezorgen en niet om ander materiaal te sturen.
 • Kregen we toelating om jou nieuwsbrieven te sturen? Dan gebruiken we die gegevens alleen voor het doel waarvoor we de toelating kregen. 

Willen we jouw gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we eerst jouw toestemming. Je kan die toestemming op elk moment intrekken.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan anderen?

We geven je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

We sluiten een overeenkomst met organisaties die in opdracht van de vzw jouw gegevens verwerken, bv. met het bedrijf dat onze website maakt. Zo zorgen we dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De vzw blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Opgelet: Voor onze dienstverlening gebruiken we ook andere platformen, zoals Facebook, Mailchimp en Google Analytics. De vzw heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees dus grondig de privacyverklaring van die platformen.  

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inkijken, overdragen, corrigeren of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, over te dragen, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen. Hiervoor stuur je een mail naar jeugddienst@leuven.be met een kopie van je identiteitskaart.

Wat zijn cookies en waarvoor gebruikt de vzw ze?

De vzw gebruikt cookies om haar websites te analyseren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat jouw browser bewaart als je op kabaalleuven.be surft. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie in het bestandje opvragen. Zo onthouden we bijvoorbeeld of je cookies accepteerde. Anders zou je altijd opnieuw de vraag krijgen om cookies te accepteren of te weigeren. 

Bij je eerste bezoek aan leuven.be krijg je een cookiemelding.

 • Sommige cookies zorgen dat de website goed werkt en kan je niet weigeren. (functionele cookies)
 • Andere cookies gebruiken we voor statistieken en onderzoek. Die kan je wel weigeren. (niet-functionele cookies)

We gebruiken Google Analytics om te kijken hoe je onze website gebruikt. We verzamelen onder andere deze gegevens:

 • IP-adres (wordt gedeeltelijk anoniem gemaakt)
 • Welke pagina’s je bezoekt en in welke volgorde
 • Welke browser je gebruikt (Chrome, Firefox, Internet Explorer …)
 • Of je met een laptop of smartphone op onze website surft
 • Hoelang je bezoek duurt en hoelang je op pagina’s blijft

De stad heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Je persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet gedeeld met andere partijen. 

Wil je na je eerste bezoek cookies weigeren, dan kan je dat instellen in je browser.

Wat bij een datalek?

Er is een datalek als persoonsgegevens:

 • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. USB-stick in de trein verloren)
 • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
 • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
 • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken, zonder toestemming van de betrokkene

Denk je dat er een datalek is geweest? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten op jeugddienst@leuven.be. In geval van een datalek brengen wij de privacycommissie binnen de 72 uur hiervan op de hoogte.

Hoe kan ik klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Meld het ons dan zo snel mogelijk via jeugddienst@leuven.be

Vragen?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door: 

vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven  Brusselsestraat 61a 3000 Leuven  

Telefoon: 0032 16 27 27 50  

E-mail: jeugddienst@leuven.be