Technologie
Gezondheid

De helden van Bednet

16 januari 2019
Door:  Kabaal
Soms worden kinderen ziek en kunnen ze niet meer naar school. Mathias, Annalucia, Tess, Dries en Thomas gingen eens horen bij Bednet en hoe zij het mogelijk maken dat zieke kinderen toch les kunnen volgen en klasgenootjes kunnen zien!

Bednet, wat is dat?

Bednet is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen die een tijdje niet naar school kunnen, toch mee in de klas kunnen zitten. De belangrijkste doelen hiervan zijn dat de kinderen de lessen kunnen blijven volgen, én dat ze hun klasgenoten en vriendjes blijven zien. Want sociaal contact, dat is echt mega belangrijk, ook al ben je ziek.

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs. Dit is een moeilijk woord om te zeggen dat zieke kinderen de les rechtstreeks mee kunnen volgen vanuit het ziekenhuis of van thuis uit. Dat kan met een eenvoudig computersysteem. De zieke leerling zit thuis of in het ziekenhuis aan een computer en een andere computer staat op een bank in de klas. En voilà, daar zit de leerling plots in de klas, en iedereen kan met hem of haar praten! Fantastisch toch?


Iedereen heeft recht op onderwijs, ook zieke kinderen.
- Tinneke van Bednet

Tess: voor welke kinderen is Bednet precies bedoeld?  

Tinneke: Bednet is er voor kinderen die minstens 4 weken of 35 halve dagen niet naar school kunnen gaan door ziekte, ongeval, operatie, psychische problemen of zwangerschap. De leeftijden gaan van het 3de kleuterklasje tot het laatste jaar middelbaar onderwijs. Sommige ‘Bednetters’ volgen de les vanuit het ziekenhuis, maar de meesten volgen de les van thuis uit.

Mathias: waarom is Bednet ontstaan?  

Tinneke: Bednet is eigenlijk ontstaan vanuit het idee dat iedereen recht heeft op onderwijs, ook zieke kinderen.

Mathias: wat doe jij bij Bednet?              

 Tinneke: Ik ben bij Bednet verantwoordelijk voor regio Vlaams-Brabant en Limburg. Leuven behoort hier ook toe. Als er een aanvraag voor die regio binnenkomt bij Bednet, zorg ik dat alles in orde wordt gebracht. Ik neem contact op met de ouders en met de school, test het internet uit, bestel het nodige materiaal en zorg dat het op de juiste plaats terecht komt. Ik zorg ook dat iedereen weet hoe alles werkt. En ik ondersteun de ‘Bednetters’ tijdens hun hele Bednet-traject.

Dries: moeten Bednet-leerlingen ook toetsen maken? 

Tinneke: Dat moet afgesproken worden met de school en met het kind. Als een kind echt erg ziek is, is die niet altijd in staat om alles mee te volgen en om toetsen te maken. Maar stel dat een kind een ongeluk heeft gehad en thuis aan het revalideren is, kan die misschien best wel wat lessen mee volgen en toetsen mee maken. Toetsen kun je dan gewoon van thuis uit maken. Ze worden gescand en doorgestuurd naar de juf. Het hangt dus af van kind tot kind in hoeverre ze alles mee doen. Bednet zorgt voor aangepaste programma’s voor ieder kind.

Annalucia: bestaan er eigenlijk nog andere soorten onderwijs voor zieke kinderen?    

Tinneke: Ja, Bednet is zeker niet de enige organisatie die ervoor zorgt dat kinderen les kunnen volgen. Zo zijn er in een aantal kinderziekenhuizen ook ziekenhuisscholen met echte ziekenhuisleraren. Dat is voor kinderen die lang in het ziekenhuis moeten verblijven. Ze vormen dan hun eigen ziekenhuisklasje. Maar ze kunnen daarnaast met Bednet ook soms mee volgen in hun eigen klas. Verder heb je als zieke leerling ook recht op vier uur thuisonderwijs door een leerkracht uit je school (Tijdelijk Onderwijs aan Huis). Je kan ook terecht bij de vrijwilligers van School en Ziekzijn. Die zorgen voor gratis studiebegeleiding voor zieke kinderen.