Bran en Rhune

Bran en Rhune werken samen met de jeugddienst aan een eigen museum.

Het leven is aan de durvers. Bran (8) en Rhune (10) hebben dat duidelijk begrepen. Ze trokken hun stoute schoenen aan en trokken met hun plan om een Kinder Historisch Museum te maken in Leuven naar het stadskantoor. Wat eerst nog een droom leek, wordt nu stilaan realiteit, want ondertussen is het MuseumMakers kamp een feit. In de zomervakantie van 2021 zal het museum langs verschillende locaties reizen dankzij het initiatief van deze straffe KabaaLmakers.

Rhune:  Na twee jaren fantaseren, besloten we om dat het tijd was om toch iets meer te doen dan enkel dromen! We goten ons plan in een presentatie en lieten onze stem horen. Een mailtje volstond om de interesse te wekken van de mensen van de stad Leuven. Voor we het wisten zaten we rond de tafel met de schepenen van onderwijs en jeugd, dat zijn collega’s van de burgemeester.

Bran:  Ze luisterden naar onze ideeën en dachten mee na hoe we onze plannen konden realiseren. In de paasvakantie komt er een echt “ museummakers kamp ”, georganiseerd door  Koning Kevin . Een week lang gaan we samen spullen maken voor ons museum. Dat hebben de mensen van de jeugddienst voor ons geregeld.